28 syyskuuta 2011

Syyspäivänseisaus Höstdagjämning

Syyspäivänseisaus, kaunis aurinkoinen päivä. Näin etäältä katsottuna ei puutarha enää kovinkaan runsaskukkaiselta näytä. Mutta lähempää katsottuna kukkia löytyy.
Höstdagjämning, en solig dag. Betraktarman trädgården så här från avstånd ser man inte mycket blommor. Det gäller att gå lite närmare.
Alppiruusu 'Cunningham's White' luulee kevään jo tulleen.
Rhododendron 'Cunningsham's White- tror våren redan kommit.